Skip to content

Батькам

Сучасне дошкілля під крилами захисту

Перелік корисних відео

Правила зарахування дітей до ЗДО 

Для зарахування дитини до Закладу необхідно подати:
– заяву батьків, або осіб, що їх замінюють;
– копію свідоцтва про народження дитини;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини за встановленою формою.
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до заяви батьків або
іншого законного представника дитини додається висновок інклюзивноресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку
дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви про зарахування додаються:
– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18, виданого
лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія
посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю»;

– копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
 Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування
новостворених груп здійснюється відповідно до вимог чинного Положення.
 За дитиною , як правило , зберігається місце у Закладі у разі її
хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб,
які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
 Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися:
– за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі;
– у разі переведення вихованця до іншого Закладу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;
– у разі невідвідування дитиною Закладу протягом двох місяців підряд
упродовж навчального року без поважних причин;
– в інших випадках за рішенням Засновника ( Уповноваженого органу) , що не
суперечить вимогам чинного законодавства.

Керівник Закладу зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити
одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування
дитини не менш як за десять календарних днів до відрахування.